Bracka modlitwa za zmarłychBoże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba.
Daj swoim sługom i służebnicom: 
Janowi i Stanisławie (Waluś)
Stanisławowi (Żak) 
Kazimierzowi (Nuszkiewicz)
Piotrowi (Borkowski) 
Konradowi (Przyrowski)
Zbigniewowi (Przyrowski) 
Marii i Michałowi (Łatosz) 
Stanisławowi, Janinie i Jackowi (Müller) 
Edwardowi i Michalinie (Tuszko) 
Piotrusiowi (Kluska) 
Władysławowi (Krężlewicz) 
Janinie (Pałczyńska) 
Marii (Honowska) 
Irenie (Bębenowa) 
Teresie i Stanisławowi (Gniady) 
Jackowi (Gniady) 
Franciszce (Warga) 
Józefowi (Pawłowicz) 
Januszowi (Krupski) 
Franciszkowi (Przyrowski) 
Emilce (Peplak) 
Henryce (Kapela) 
Alinie (Wołowska) 
Wilhelminie (de Chanteloup) 
Michałowi, Marysi (Kosiniak-Kamysz) i Wiktorii 
Aleksandrze (Perycz) 
Annie (Hryncewicz) 
Halinie (Pawłowicz) 
Jerzemu (Nowosielski) 
Mirosławowi-Janowi (Bereza) 
Józefowi i Walerii (Dubiniak) 
Janowi i Bronisławie (Bąk) 
Tadeuszowi i Marii (Dębscy) 
Wojtkowi 
Stefanowi (Kuryłowicz) 
Franciszkowi (Gniady) 
Monice (Gwiździk) 
Stanisławowi (Śliński) 
Anieli (Balikowska) 
Władysławie (Woźniak) 
Bolesławowi (Honowski) 
Janowi (Dubiniak) 
Cecylii (Kiliańska) 
Tadeuszowi (Chrzanowski) 
Sabinie (Olszewska) 
Aleksandrze (Sokolik) 
Jerzemu (Honowski) 
Markowi (Ferguson) 
Ryszardowi (Bakota)
Leszkowi (Nabagło) 
Wojciechowi (Wieczorek) 
Leszkowi (Kuc) 
Jerzemu (Kuczewski) 
Piotrowi (Lenartowicz) 
Aleksandrze (Olędzka-Frybesowa) 
Marii i Zofii (Woźnickie) 
Andrzejowi (Szewczyk) 
Jadwidze i Kalikstowi (Dalewscy) 
Pawełkowi (Stępień)
Ryszardowi (Brzeziński)
Zofii (Woltersdorf)
Annie (Bornus)
Janowi (Nasiadko)
Sylwii
Janowi (Jarco)
Stanisławowi (Frybes)
Grzegorzowi (Russek)
Romualdowi (Gądek)
Joannie (Rutkowska)
Jakubowi (Kucharczyk)
Hannie (Przeciszewska)
Annie (Malinowska)
Janinie (Troszyńska)
Marii (Kumór)
Pawłowi (Rozum)
Salomei (Przyrowska)
Sławomirowi (Pawłowicz)
Arturowi (Czajka)
Maćkowi (Płatek)
Joannie Kazimierze (Wojtkowska)
Mieczysławowi (Kapela)
Henrykowi (Wojciechowski)
Zdzisławowi (Szpakowski)
Józefowi (Smosarski)
Bohdanowi (Skaradziński)
Reginie (Sadowska) 17 III 2014
Likurgosowi (Angelopulos)
Stanisławowi
Krystynie (Stanisławska)
Kazimierzowi (Biliński)
Marii (Szwarc)
Mariannie (Ślińska)
Włodzimierzowi (Kruszyński)
Stanisławowi (Kinelski) 19 XI 2014
Michałowi (Gradowski)
Agnieszce (Przyrowska)
Marii (Leszczyńska)
Dariuszowi (Członkowski)
Tomaszowi (Wojdakowski)
Małgorzacie (Dederko)
Tadeuszowi (Kloch)
Elżbiecie (Darewska)
Irenie (Kujawa)
Piotrowi (Gniady)
Alojzowi (Warga)
Jarkowi
Jeżeli w krypcie o. Jezuitów, dodajemy:
 …oraz pochowanym tu Ojcom…

 udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Wezw.: Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie
Odp.: A światłość wiekuista niechaj im świeci                    (trzy razy)

Wezw.: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym
Odp.: Amen